LEV
LYCKLIGARE

PSYKOLOG
PDT
KBT
EMDR

Varmt välkommen till ASPIRE MIND!

Elena Johansson: legitimerad psykolog, EMDR terapeut, författare och föreläsare. Utbildad vid Lunds universitet. Har lång erfarenhet av arbete på individ, grupp,- och organsationsnivå. Egen mottagning sen 2004 där jag erbjuder PDT (vårdavtal finns), KBT, krishantering och traumabehandling. Som terapeut är jag passionerad, ödmjuk och lyhörd. Mina snart 30 år i yrket har lärt mig att se människans unika potential i varje möte. Jag har en djup förståelse för de utmaningar du möter och största respekt för det mod som krävs för att ta steget till förändring.

Aspire Mind erbjuder även anpassade föreläsningar och handledning.

Min mottagning på Amiralsgatan 20 ligger centralt belägen i Malmö i anslutning till allmänna kommunikationer. Välkommen att kontakta mig på 0737696700. Det går också bra att skicka mail till info@aspiremind.se.

 • Vad är EMDR?

  EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR är en beprövad terapimetod som använder ögonrörelser eller annan bilateral stimulering för att hjälpa dig att bli av med besvären från händelser i det förgångna. Metoden anses vara lika effektiv som KBT och rekommenderas av WHO som första val vid traumabehandling.

  EMDR metoden är enkel för klienten och förkortar behandlingtiden. Ofta räcker det med 1-2 sessioner för att bearbeta en singel traumatisk upplevelse. Bilateral stimulering aktiverar adaptiva minnesnätverk och stimulerar kommunikation mellan olika hjärnregioner, till exempel hippocampus (minnesframställningscentrum), amygdala (rädselscenter) och prefrontal cortex (beteendecentrum).

 • Vad är PDT?

  PDT är en förkortning för Psykodynamisk Terapi. I PDT lär du känna dig själv bättre. När du blir mer medveten om varför du känner och tänker som du gör ökar dina möjligheter att själv styra ditt liv i den riktning du vill. Vi hjälps åt identifiera omedvetna mönster och processer som inverkar negativt på din hälsa och välbefinnande. Ofta är dessa beteendemönster något vi har utvecklat tidigare i livet för att det då har varit nödvändigt och bra för oss. Senare i livet kan de tidigare fungerande beteenden hindra oss från att styra våra liv i den riktning vi vill.

  I de fall man varit utsatt för trauman, antingen tidigt i livet eller som vuxen är det ofta meningsfullt att kombinera psykoterapin med traumabehandling (se EMDR)

 • Vad är KBT?

  KBT är en förkortning för Kognitiv Beteende Terapi. KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna. I en KBT-behandling får du hjälp att titta närmare på din nuvarande situation och förstå vad du behöver göra för att komma vidare i livet. Vi hjälps åt att sätta relevanta mål och hitta strategier för att hantera jobbiga känslor och tankar på vägen dit.